טווח מחירים: מ ל

השווה רישומים

Покупаете или продаете недвижимость?  Почему так важно до заключения сделки проконсультироваться у оценщика недвижимого имущества?

Покупаете или продаете недвижимость? Почему так важно до заключения сделки проконсультироваться у оценщика недвижимого имущества?

Сделка с недвижимостью – это, как правило, самая крупная сделка, которую человек совершает на протяжении всей своей жизни, и тем не менее, в своей работе мне приходилось часто встречать людей, которые заключили сделку второпях, не получив всей необходимой информации, подвергая себя риску судебных исков, финансовых убытков и больших неприятностей, которых можно было бы избежать, если […]

סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הראשון של שנת 2020 / אוהד דנוס – שמאי מקרקעין, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין

סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הראשון של שנת 2020 / אוהד דנוס – שמאי מקרקעין, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין

 א. כללי ברבעון הראשון של שנת 2020 נצפתה עלייה בשיעור של 0.3% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) ירד ב- 0.8%. רקע ועקרונות הסקירה הסקירה מבוססת על שיטת העבודה שהייתה נהוגה באגף שומה שבמשרד המשפטים.          במטרה לזהות ולבודד את שיעורי השתנות המחירים בתקופת הסקירה […]

כל מה שרצית לדעת על דו"ח האפס/ דניאלה פז ארז, בעלים ומנכ"לית של חברת ייעוץ הנדל"ן "פז כלכלה והנדסה"

כל מה שרצית לדעת על דו"ח האפס/ דניאלה פז ארז, בעלים ומנכ"לית של חברת ייעוץ הנדל"ן "פז כלכלה והנדסה"

בנקים או גופי מימון אחרים בישראל מעניקים מימון לפרויקט נדל"ני רק בכפוף לקבלת דו"ח אפס שמאי. דו"ח האפס הוא למעשה בחינה עסקית מפורטת של עסקת נדל"ן המהווה מבחינת המממן המלצה לכדאיות המימון של הפרויקט. בכדי להבין את נחיצותו של דו"ח האפס יש להבין את מנגנון המימון עליו מתבסס ליווי פיננסי, הנגזר מחוק המקרקעין בישראל. על […]

אזור יובלים-גנים בירושלים – תמורות, התפתחות, ומחירי הנדל"ן/ אלעד זעירא, שמאי מקרקעין

אזור יובלים-גנים בירושלים – תמורות, התפתחות, ומחירי הנדל"ן/ אלעד זעירא, שמאי מקרקעין

ירושלים הרים סביב לה, מחירים רבים לה, ושכונות רבות ושונות בה. כמו ערי בירה רבות בעולם (וגם כמו תל אביב) ירושלים מהווה מוקד לפעילות ממשלתית ודיפלומטית. כמו כן ירושלים מהווה מוקד לתיירות, ולפעילויות תרבות. ירושלים היא העיר הגדולה בישראל, היא מתפרסת על כ- 125 קמ"ר, כמעט פי 2.5 מתל אביב. ונכון לשנת 2019 התגוררו בה […]

ההשפעה של הסכמי הגג על שוק המגורים גם אחרי הקורונה/ ד"ר רינה דגני יו"ר קבוצת גיאוקרטוגרפיה, כלכלה אורבנית, תכנון ערים

ההשפעה של הסכמי הגג על שוק המגורים גם אחרי הקורונה/ ד"ר רינה דגני יו"ר קבוצת גיאוקרטוגרפיה, כלכלה אורבנית, תכנון ערים

שוק המגורים נמצא בחסר של דירות ולכן הביקוש לדירות חדשות ימשיך, גם אם יהיו כמה חודשים של האטה בביקוש וירידה במחירים. בשנים האחרונות נבנו מעל 50 אלף דירות בממוצע שנתי, כמחציתן באזור המרכז, כמפורט בהמשך. אולם, אלו עדיין אינן מכסות על החסר המצטבר בדירות ועל ההאטה בבנייה, שצפויה השנה. ההאטה עשויה ליצור ירידה בהיצע הדירות […]