טווח מחירים: מ ל

השווה רישומים

סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הרביעי של שנת 2020/ אוהד דנוס

סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הרביעי של שנת 2020/ אוהד דנוס

כללי ברבעון הרביעי של שנת 2020 נצפתה עליה בשיעור של 0.8% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) עלה ב- 0.1%. רקע ועקרונות הסקירה הסקירה מבוססת על שיטת העבודה שהייתה נהוגה באגף שומה שבמשרד המשפטים.          במטרה לזהות ולבודד את שיעורי השתנות המחירים בתקופת הסקירה ביחס […]

הקורונה לא פסחה על עשירי ישראל: צניחה של 32% בעסקאות היוקרה ב-2020

הקורונה לא פסחה על עשירי ישראל: צניחה של 32% בעסקאות היוקרה ב-2020

מחקר מיוחד של שמאי המקרקעין שמוליק כהן: ת"א, ירושלים והרצליה מובילות בכמות עסקאות היוקרה – צפו בכל המספרים ירידה של 32% בפעילות שוק מגורי היוקרה בשנת 2020 לעומת השנה הקודמת: 122 עסקאות למכירת בתים ודירות יוקרה במחיר של מעל 10 מיליון ש"ח בוצעו בשנה החולפת ברחבי ישראל, לעומת 180 עסקאות כאלה שדווחו ב-2019 – כך […]